Instrukce

Instrukce k lekcím :

  • Dostavte se na lekci včas ať nerušíte ostatní.
  • Vždy informujte svého učitele o vašem zdravotním stavu a případném těhotenství (uveďte případná zranění, onemocnění či obtíže, akutní i chronické)
  • V případě těhotenství je vhodné navštěvovat lekce po 13. týdnu těhotenství, v případě, že máte s jógou určité zkušenosti. Konzultujte osobně se svým učitelem.
  • Veškeré pomůcky, které budete potřebovat během výuky (podložky, bloky, pásky atd.) si připravte před zahájením lekce.
  • Mějte pohodlné oblečení. Doporučují se přiléhavé či krátké kalhoty nad kolena, aby byl student i učitel schopen definovat kolení klouby. Boty a ponožky nejsou v hodinách povoleny.
  • Neváhejte kdykoli v průběhu cvičení požádat učitele o pomoc. Komunikujte s ním o případných problémech, nejasnostech nebo nepochopení jeho instrukcí hned.
Mapa stránek

Kontakty:

Ing. Jana Týmlová
email: info@jogavplzni.cz
sms:   602 857 665


"Jóga je když každá buňka těla zpívá píseň duše ..."
B.K.S. Iyengar

"Jóga je 99% praxe a 1% teorie."
Sri Krishna Pattabhi Jois 

Každý touží po zdraví, ale jen málokdo je ochoten pro to něco udělat.
Josef Jonáš

"Tvé tělo spočívá v minulosti a tvá mysl existuje v budoucnosti. V józe obojí přichází k přítomnosti ".
B.K.S. Iyengar

 

"Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa.Je v nás ...." Eduard Tomáš