Co je jóga

Slovo jóga je odvozeno ze sanskrtského kořenu "yuj", což znamená "spojení, jednota, svázání". Je to pravé skutečné sjednocení našeho těla, mysli s duchem - božím záměrem - vesmírným principem.

Jóga je fyzická, mentální a spirituální disciplína, která má kořeny ve staré Indii. Jde o jednu z šesti ortodoxních škol indické filosofie. Poprvé byla písemně definována a systematicky setříděna indickým mnichem Patandžalim ( asi 200 - 300 let př. Kr.) v jeho Jógasútrách ve 185 aforismech.

Patandžali definoval cíl jógy jako zklidnění těkavé mysli ( I.2. joga citta vrtti nirodah). JógaSútry pak ukazují jakými cestami neklidnou mysl zklidňovat a energie směřovat do konstruktivních kanálů, vedoucí mysl z tužeb, pochybností a jiných vzruchů.

Jóga je filosofie a její různé formy nalezneme v Hinduismu, Budhismu, Jainismu a Sikhismu. Cesta jógy je také popsána v eposu Bhagavatgíta

Mezi učitele hatha jógy, kteří pronikli do povědomí západu v 2. polovině 20. století, patří i B.K.S Iyengar jehož metodou vyučuji.

Praxe jógy vede člověka k disciplíně těla, mysli, emocí a vůle umožňující pohled na život rovnoměrně ve všech jeho aspektech.

Když praktikujete jógu jako životní styl, zjemňuje a zbystřuje se vaše vnímání reality kolem vás. Postupně dokážete oddělovat věci důležité od nedůležitých, rozlišujete balast od skutečných stálých hodnot a to vás vede k větší stabilitě mysli, k šetření vaší energie, k harmonii a zdravé umírněnosti mezi vašimi činnostmi.

Jógín (jogi) je člověk na cestě jógy.

Jogín nepřebývá myslí v minulosti nebo se nezaměřuje na budoucnost. Praxe ho jemně evolučním procesem transformuje do bytosti, která dovede plně prožívat přítomnost s pochopením a moudrostí, s láskou a radostí.

Mapa stránek

Kontakty:

Ing. Jana Týmlová
email: info@jogavplzni.cz
sms:   602 857 665


"Jóga je když každá buňka těla zpívá píseň duše ..."
B.K.S. Iyengar

"Jóga je 99% praxe a 1% teorie."
Sri Krishna Pattabhi Jois 

Každý touží po zdraví, ale jen málokdo je ochoten pro to něco udělat.
Josef Jonáš

"Tvé tělo spočívá v minulosti a tvá mysl existuje v budoucnosti. V józe obojí přichází k přítomnosti ".
B.K.S. Iyengar

 

"Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa.Je v nás ...." Eduard Tomáš