Co je jóga

Slovo jóga je odvozeno ze sanskrtského kořenu "yuj", což znamená "spojení". Jde o starobylou techniku, praktický nástroj jak dosáhnout tohoto "spojení", či sjednocení těla , mysli a ducha.

Jóga je systém technik pro dosažení tělesné a duševní kontroly a pohody. Praxe jógy vede člověka k disciplíně těla, mysli, emocí a vůle umožňující pohled na život rovnoměrně ve všech jeho aspektech.

Když praktikujete jógu jako životní styl, zjemňuje a zbystřuje se vaše vnímání reality kolem vás. Postupně dokážete oddělovat věci důležité od nedůležitých, rozlišujete balast od skutečných stálých hodnot a to vás vede k větší stabilitě mysli, k šetření vaší energie, k harmonii a zdravé umírněnosti mezi vašimi činnostmi.

Jóga je metoda, kterou je neklidná mysl uklidněna a energie směřuje do konstruktivních kanálů, vedoucí mysl z tužeb, pochybností a jiných vzruchů.

Jogín nepřebývá myslí v minulosti nebo se nezaměřuje na budoucnost. Praxe ho jemně evolučním procesem transformuje do bytosti, která dovede plně prožívat přítomnost s pochopením a moudrostí, s láskou a radostí.

Jóga Sútry, které popisují a vysvětlují celý systém jógy vznikly přibližně před 2 000 lety. Jejich autorem je Srí Patandžali.

Patandžali systematicky zhuštěným zápisem, ve čtyřech kapitolách a 240 sútrach vyjadřuje veškeré vědění mistrů o józe.

Pro praxi jógy je zejména důležitá kapitola II, která dává adeptu jógy návod jak odstranit překážky – kléši, které stojí v cestě k osvobození od utrpení. Sútra 28 kapitoly II říká, že praktikováním osmi údú jógy jsou nečistoty odstraněny a jogín tak získává schopnost rozlišování dobré od zlého, důležitého od nedůležitého, zdravého od nezdravého …a to ho vede ke správnému vidění reality.

8 údú (cest) jógy:

1. Univerzální etické principy (JAMA)
2. Pravidla chování člověka (NIJAMA)
3. Cvičení jógových pozic (ÁSANA)
4. Cvičení technik dýchání (PRÁNÁJÁMA)
5. Kontrola smyslů (PRATJAHARA)
6. Koncentrace mysli (DHARANA)
7. Meditace (DHJANA)
8. Absorbce v nekonečnu (SAMÁDHI)

Mapa stránek

Kontakty:

Ing. Jana Týmlová
email: info@jogavplzni.cz
sms:   602 857 665


"Jóga je když každá buňka těla zpívá píseň duše ..."
B.K.S. Iyengar

"Jóga je 99% praxe a 1% teorie."
Sri Krishna Pattabhi Jois 

Každý touží po zdraví, ale jen málokdo je ochoten pro to něco udělat.
Josef Jonáš

"Tvé tělo spočívá v minulosti a tvá mysl existuje v budoucnosti. V józe obojí přichází k přítomnosti ".
B.K.S. Iyengar

 

"Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa.Je v nás ...." Eduard Tomáš