Jóga pro pokročilejší – 90 min. lekce

Pro vás, kteří jste absolvovali základní kurz, kteří máte zkušenost s pravidelným cvičením jógy alespoň 1 rok.

V průběhu tohoto kurzu zdokonalíte základní pozice ve stoje a stoj na ramenou (svíčku). Naučíte se stoj na hlavě a vyzkoušíte další obrácené pozice. Dále pak budeme rozvíjet pozice v sedu a sestavu záklonových pozic. To vše v mírných výdržích tak, aby se prohloubily účinky jógové praxe – nalezení rovnováhy, stability a svobody.

Nástrojem nám bude přesné nastavení v pozicích při kterém pěstujeme pozornost, kultivujeme vnímání sebe sama. Mysl tak není rozptylována, tělo se díky intenzivnímu protažení uzdravuje, dech přirozeně proudí ….

Běžná hodina obsahuje úvodní ztišení, dechové cvičení, praxí ásán, regeneraci a relaxaci.

Pro dokonalé a bezpečné protažení využíváme cvičební pomůcky jako jsou popruhy, destičky, neklouzavé podložky a deky. Vše je frekventantům kurzu k dispozici.

Cílem cvičení je s plnou pozorností a správným úsilím stavět jógové pozice – ásány. Pochopit způsob vytváření prostoru v těle v ásánách , aby vše mohlo volně proudit a tak zlepšit samočistící schopnosti těla a zklidnit mysl.

Mapa stránek

Kontakty:

Ing. Jana Týmlová
email: info@jogavplzni.cz
sms:   602 857 665


"Jóga je když každá buňka těla zpívá píseň duše ..."
B.K.S. Iyengar

"Jóga je 99% praxe a 1% teorie."
Sri Krishna Pattabhi Jois 

Každý touží po zdraví, ale jen málokdo je ochoten pro to něco udělat.
Josef Jonáš

"Tvé tělo spočívá v minulosti a tvá mysl existuje v budoucnosti. V józe obojí přichází k přítomnosti ".
B.K.S. Iyengar

 

"Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa.Je v nás ...." Eduard Tomáš