Jóga pro pokročilejší – 90 min. lekce

Pro vás, kteří jste absolvovali základní kurz, kteří máte zkušenost s pravidelným cvičením jógy alespoň 2 roky a máte zájem o hlubší praxi jógy.

V průběhu tohoto kurzu zdokonalíte pozice ve stoje a stoj na ramenou (svíčku) s variantami.. Naučíte se stoj na hlavě v prostoru a vyzkoušíte další obrácené pozice. Dále pak budeme rozvíjet pozice v sedu, zejména zkruty a sestavu záklonových pozic. To vše v mírných výdržích tak, aby se prohloubily účinky jógové praxe – nalezení rovnováhy, stability a svobody.

Nástrojem nám bude přesné nastavení v pozicích při kterém pěstujeme pozornost, kultivujeme vnímání sebe sama. Mysl tak není rozptylována, tělo se díky intenzivnímu protažení uzdravuje, dech přirozeně proudí .

Bezpečný a systematický posun v ásánách je zajištěn individuálním přístupem lektorky a znalostí nastavení pozic v souladu s běžnými zdravotními obtížemi. Cvičení probíhá v menší skupině a použití pomůcek zpřístupňuje jógu všem.

Běžná hodina obsahuje úvodní ztišení, ásány ve stoje v dynamickém provedení i s výdrží,obrácené pozice a další v logické návaznosti ,restorativní pozice pro regeneraci a závěrečnou relaxaci.

Pro dokonalé a bezpečné protažení využíváme cvičební pomůcky jako jsou popruhy, destičky, neklouzavé podložky a deky. Vše je k dispozici .

Cílem cvičení je s plnou pozorností a správným úsilím stavět jógové pozice – ásány. Pochopit způsob vytváření prostoru v těle v ásánách , aby vše mohlo volně proudit a tak zlepšit samočistící schopnosti těla a zklidnit mysl.

Díky tomuto pochopení už budete moci bezpečně cvičit i doma.

Mapa stránek

Kontakty:

Ing. Jana Týmlová
email: info@jogavplzni.cz
sms:   602 857 665


"Jóga je když každá buňka těla zpívá píseň duše ..."
B.K.S. Iyengar

"Jóga je 99% praxe a 1% teorie."
Sri Krishna Pattabhi Jois 

Každý touží po zdraví, ale jen málokdo je ochoten pro to něco udělat.
Josef Jonáš

"Tvé tělo spočívá v minulosti a tvá mysl existuje v budoucnosti. V józe obojí přichází k přítomnosti ".
B.K.S. Iyengar

 

"Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa.Je v nás ...." Eduard Tomáš